Inschrijven kan tot 30 september 2021

KINDEREN EN JONGEREN
Het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2021-2022 bedraagt € 69,00 voor het eerste kind dat u inschrijft
en € 45,00 voor elk volgend kind van uw gezin en als de leerling in aanmerking komt voor het verminderingstarief.

VOLWASSENEN
Voor de volwassen studenten bedraagt  het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2021-2022 €320
en €135 als u in aanmerking komt voor het verminderingstarief.