Inschrijven kan tot 30 september 2020

KINDEREN EN JONGEREN
Het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt € 68,00 voor het eerste kind dat u inschrijft
en € 44,00 voor elk volgend kind van uw gezin en als de leerling in aanmerking komt voor het verminderingstarief.

VOLWASSENEN
Voor de volwassen studenten bedraagt  het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2020-2021 €318
en €134 als u in aanmerking komt voor het verminderingstarief.