Jongeren van 12-18 jaar

1 lesmoment per week

Jou helpen je eigen vorm te vinden, is de doelstelling van de tekenacademie.  Wij doen dit door je te leren tekenen, schilderen, beeldhouwen, drukken of fotograferen.

We helpen je thuis te voelen in de wereld van de beeldtaal, zodat je er de basisbegrippen van kent en er vlot mee kunt omspringen.

Bovendien heb je op het einde van elk jaar een reeks kunstwerken waar je trots op kan (en mag) zijn en die zowat alle terreinen van de beeldtaal en je interesses omvatten.  Vertrekpunt zijn goedgekozen oefeningen die aansluiten bij je eigen leefwereld, die van de jongerencultuur.

Je krijgt voorbeelden uit de kunstwereld te zien en zo raak je ook op de hoogte van de prachtige oplossingen die al voor jou gevonden zijn.