Volwassenen

Kunstgeschiedenis

In de academie leer je ook "kijken naar kunst". In de les kunstgeschiedenis krijg je vooral veel kunstwerken te zien van beroemde kunstenaars, met een prettig verhaal erbij over het hoe en waarom. Vrees dus zeker geen saaie uiteenzettingen.

Bovendien mag je ook je eigen mening geven over wat je te zien krijgt.
Om de drie of vier weken krijg je een les kunstgeschiedenis, naargelang de groep waarin je les volgt. (zie de groepen hieronder).

Als je geen les kunt volgen in de voor jou bedoelde groep, mag je ook les volgen in een groep van je eigen keuze.

Om te kunnen slagen moet je twee derden van de lessen aanwezig zijn.

Indien je vroeger in de school al kunstgeschiedenis als vak hebt gekregen, kun je op het secretariaat een vrijstelling voor deze lessen aanvragen. Deze aanvraag moet schriftelijk gebeuren voor 30 september waarbij je tegelijkertijd een kopie meebrengt van je diploma waarop je deze vrijstelling baseert.

 

Download de uurrooster voor kunstgeschiedenis (PDF bestand)