Inschrijvingen

Korting sociale vermindering

In een aantal gevallen kun je genieten van een korting op het inschrijvingsgeld:

 • Jongeren tussen 18 en 25 jaar
  Geen documenten nodig.

 • Indien er een tweede inschrijving is binnen dezelfde leefeenheid (enkel voor de -18 jarigen)
  Let wel, enkel als voor het eerste gezinslid het volledige inschrijvingsgeld betaald werd, in een academie voor beeldende kunsten of een academie voor muziek, woord en dans.
  Vereist: het betalingsbewijs van het eerste gezinslid..

 • Indien je reeds ingeschreven bent aan een academie voor muziek, woord en dans (enkel voor de -18 jarigen)
  Let wel, enkel als voor de opleiding in deze andere academie (muziek, woord of dans) het volledige inschrijvingsgeld betaald werd.
  Vereist: het betalingsbewijs van de andere academie.

 • Indien je ingeschreven bent als volledig uitkeringsgerechtigd werkloze of je bent persoon ten laste van een volledig uitkeringsgerechtigd werkloze
  Vereist: een attest van de VDAB — enkel indien het uitgereikt is in de maand september (zie een voorbeelddocument) — plus een attest van gezinssamenstelling (te verkrijgen op het gemeentehuis) indien de korting bedoeld is voor een kind ten laste.
  Opmerking: tewerkgestelde werklozen en bruggepensioneerden komen helaas niet in aanmerking.

 • De persoon met een handicap, of persoon ten laste van een persoon met een handicap onder de volgende voorwaarden:attest van de mutualiteit waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 % blijkt en met vermelding van een RIZIV-nummer en de geldigheidsperiode. Ook attesten waarop ‘vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder dan…’ is aangeduid, zijn geldig evenals attesten waarbij ‘de mate waarin de handicap of aandoening lichamelijke en geestelijke gevolgen heeft’ ten minste 4 punten bedraagt. (pijler 1 op het FOD attest)

 • Indien je recht hebt op een leefloon.
  Vereist: Hiervoor is een attest nodig van het OCMW of een attest inkomensgarantie voor ouderen + een attest van gezinssamenstelling.

 • Indien je erkend politiek vluchteling bent
  Vereist: een attest van het OCMW, plus een attest van gezinssamenstelling (te verkrijgen op het gemeentehuis) indien de korting voor een kind ten laste is bedoeld.

 • Indien je begunstigde bent van de verhoogde verzekeringstegemoetrkoming
  Vereist: een attest van het ziekenfonds

 • Indien je begunstigder bent van een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangt

Indien je in aanmerking komt voor de korting, bezorg je ons gewoon het vereiste attest bij de inschrijving.

Je kan je ook inschrijven zonder attest. Dan betaal je echter het volledige inschrijvingsgeld. Als je ons nadien nog tijdig je attest bezorgt (steeds vóór 30 september), dan krijg je het verschil terugbetaald.‹‹ Terug naar algemene overzicht over hoe inschrijven

Kortingsverschil

Kinderen (6 tot 12):
 65  42 euro

Jongeren (12 tot 18):
 65  42 euro

Volwassenen:
 307  129 euro

Nog vragen?

011 80 80 89

of stuur een berichtje.