Praktische info

Hoe kinderen inschrijven

Samengevat: inschrijvingen van kinderen (6 tot 12 jaar) gebeuren op de lesplaats bij de leerkracht.
Inschijvingsgeld: 65 euro (met korting: 42 euro)
Alle details over hoe kinderen inschrijven

Hoe jongeren inschrijven

Samengevat: inschrijvingen van jongeren (12 tot 18 jaar) gebeuren op de lesplaats bij de leerkracht.
Inschijvingsgeld: 65 euro (met korting: 42 euro)
Alle details over hoe jongeren inschrijven

Hoe volwassenen inschrijven

Samengevat: inschrijvingen van volwassen gebeuren op het secretariaatvan de academie, kasteel Meylandt..
Inschijvingsgeld: 307 euro (met korting: 129 euro)
Alle details over hoe volwassenen inschrijvenKorting sociale vermindering

In een aantal gevallen, bijvoorbeeld als je kinderbijslaggerechtigd bent, kun je genieten van een sociale vermindering op het inschrijvingsgeld.
Lees meer over de voorwaarden van deze korting

Proeflessen

In september kan iedereen gratis twee proeflessen bijwonen.

Wil je nadien doorgaan, dan dient er voor aanvang van de derde les wel betaald te worden.